Vase – Giò Ponti

Polychrome earthenware vase with image of a sailing ship.

Manufacture: Richard-Ginori
Author: Giò Ponti
San Cristoforo (Milan), around 1930
Dimensions: 15 x 15 x 9 cm