<!-- -->

Coppia di vasi – Chini – Fornaci di San Lorenzo

Maiolica a lustri
Manifattura: Chini – Fornaci di San Lorenzo
San Lorenzo, 1930 c.ca

Liberty Coppia di vasi Liberty Coppia di vasi