Fawns – Elio Gennai

Polychrome ceramic
Author: Elio Gennai
Florence, 1930’s/1940’s